نویسنده = شهره قربان شیرودی
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

راحله گلستانی؛ جواد خلتعبری؛ محمد ناصحی؛ شهره قربان شیرودی


اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

راحله گلستانی؛ جواد Javad؛ محمد ناصحی؛ شهره قربان شیرودی


مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1178-1187

فریبا ربیعی خالدی؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمدرضا زربخش بحری


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 127-145

منصوره یزدانی؛ جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد علی رحمانی