نویسنده = خسرو ابراهیم
تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 950-957

سمیرا استکی؛ خسرو ابراهیم؛ ماندانا غلامی؛ رزیتا جلالیان


اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 756-766

سمیرا استکی؛ خسرو ابراهیم؛ ماندانا غلامی؛ رزیتا جلالیان


مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 539-548

ندا آقایی بهمن بگلو؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ اکبر نیک پژوه


پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای

دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 243-251

داور رضایی منش؛ سجاد احمدی زاد؛ خسرو ابراهیم