نویسنده = فاطمه توسلی
بررسی ویژگی های روان‌شناختی در زنان با زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانس

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 611-619

فرزاد اکبرزاده؛ علی طلایی؛ فاطمه توسلی؛ سمانه جلالیانی؛ مهدی طالبی؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید اخلاقی


جراحی داخل رکتوم از راه مقعد با یک وسیله ابداعی دست ساز

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 177-182

علیرضا توسلی؛ فاطمه توسلی؛ رضا شجاعیان