نویسنده = سید عبدالمجید بحرینیان
ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 413-425

لیلا شاکری منش؛ قاسم آهی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ احمد منصوری


بررسی اثربخشی روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2196-2187

زهرا ژیلا درخشانپور؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ سیده محبوبه خاکپورشمس‌آبادی؛ فائزه بحری