نویسنده = ابوبکر جعفرنژاد
بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در شهرستان فسا طی سال‎های 1388-1396

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1449-1455

عزیزاله دهقان؛ مریم صادقیان؛ ابوبکر جعفرنژاد


بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 376-382

ابوبکر جعفرنژاد؛ فریبرز جمشیدی؛ عزیز الله دهقان