کلیدواژه‌ها = دیالیز صفاقی
کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 629-644

میترا ناصری؛ لیلا کاظمیان؛ الهام بختیاری


مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز خونی و صفاقی در مراکز دیالیز بیمارستان های امام رضا و)ع( قائم ( عج) شهرستان مشهد

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 169-176

عباسعلی زراعتی؛ مسیح نقیبی؛ محمد جواد مجاهدی؛ شهاب احمد زاده؛ بشر ی حسن زمانی