کلیدواژه‌ها = فلوسیتومتری
بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای خون محیطی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 198-202

ناصر طیبی میبدی؛ زری جاویدی؛ محمود محمودی؛ مسعود ملکی؛ یلدا ناهیدی؛ منور افضل آقائی؛ بیتا صفائی؛ محمد ابراهیمی راد


اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 89-94

محمد جواد نجف زاده؛ مهربان فلاحتی؛ لامع اخلاقی؛ کامران پوشنگ باقری