کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 389-398

سمانه مومن پور؛ مجید صفاری نیا؛ سعیده بزازیان؛ حمیدرضا وطنخواه


اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2745-2756

عاطفه عباسی؛ اصغر آقایی جشوقانی؛ حسین ابراهیمی مقدم


ارائه و پیش بینی مدل ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس خوش‌بینی و تاب‌آوری

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 468-475

مجید کاظمی نژاد؛ ابوالفضل کرمی؛ آمنه معاضدیان؛ مستوره صداقت