کلیدواژه‌ها = سبک دلبستگی
مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 363-377

یلدا فتاحی؛ حکیمه آقایی؛ محبوبه طاهر؛ سید موسی طباطبایی


رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری بخشش و همدلی: بررسی یک مدل

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 15-25

زهرا احمدی اردکانی؛ نسرین فاطمی عقدا