کلیدواژه‌ها = تعارضات زناشویی
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 2340-2353

محمدرضا تابع جماعت؛ محمد عسگری؛ مالک میرهاشمی؛ نسرین باقری


مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 203-217

عفت عدل‌پرور؛ ایرج صفائی راد؛ نصرالله عرفانی؛ هوشنگ جدیدی


اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2826-2834

فاطمه خزایی؛ رحیم حمیدی پور؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


بررسی رابطه تاب‌آوری‌ و تعارضات زناشویی زوجین در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی شیوع ویروس کرونا

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3061-3069

الهه حق پرست نصرآبادی؛ راجیه دوزنده؛ سمیه جلالی تبار؛ آیسان سهرابی


نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

الهه سلیمانی؛ زهرا تنها؛ علی اکبر ملکی راد؛ داوود کردستانی