کلیدواژه‌ها = چای سبز
مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2405-2429

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 904-912

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 211-218

امیرحسین حقیقی؛ مرضیه یعقوبی؛ سید علیرضا حسینی کاخک