کلیدواژه‌ها = زوجین
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

زهره پاشایی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ فلور خیاطان


اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

بنیاد جمشیدزهی؛ فرهاد کهرازئی؛ محمود شیرازی


بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

شیرین ربانی؛ محمدمسعود دیاریان؛ فهیمه نامدارپور


اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1313-1324

مهدی حسین زاده بندقیری؛ منصور سودانی؛ مریم غلامزاده جفره


اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4108-4118

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


اثربخشی آموزش هوش زناشویی بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3014-3025

نسرین سلحشوری؛ سیدحمید آتش پور