کلیدواژه‌ها = مالتیپل اسکلروزیس
ارزش تشخیص زمان واکنش ساده و انتخابی در تفکیک بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از افراد بهنجار

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 400-414

فائزه خانلرزاده؛ کریم عسگری؛ سجاد رضایی؛ عالیا صابری


ارتباط مسیر پیام‌رسانی هیپو با فرایند میلیناسیون در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2730-2744

شیدا خلیلیان؛ فریبا دهقانیان؛ زهره حجتی


جهش پاتوژنیک با فراوانی بالا در ژن CD200R1 در جمعیت بیماران مالتیپل اسکلروزیس استان خوزستان

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1733-1740

حمید گله داری؛ افسون تدویی زنگنه؛ نسترن مجدی نسب


تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف ژل خوراکی رویال بر فاکتورهای التهابی بیماران مالتیپل اسکلروزیس

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1524-1535

رحمت اله مولایی؛ مجید وحیدیان رضازاده؛ علی مقتدری


بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم rs3745453 با ریسک ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 681-688

زینب گلشنی؛ زهره حجتی؛ علی شریف زاده؛ وحید شایگان نژاد؛ مجتبی جعفری نیا