کلیدواژه‌ها = طلاق عاطفی
نقش ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2153-2163

آنسته امیرخسروی؛ هادی بهرامی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


پیش بینی طلاق عاطفی براساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 786-797

سید محمد حسین خاتمی؛ ابراهیم بهادرخان؛ زهرا بندارکاخکی؛ فاطمه بیانفر


مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 288-402

لیلا علاقبند؛ حسن پاشا شریفی؛ ولی‌الله فرزاد؛ علیرضا آقایوسفی