کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
بررسی تقویت عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی بر خود نظم بخشی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

امیر نجار؛ علیرضا پیرخائفی؛ داود معنوی پور؛ وحید نجاتی


اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 399-430

عبدالسلام نصرت ناهوکی؛ فاطمه شهابی زاده؛ محمدرضا هرمزی؛ قاسم آهی


اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

محمود جبارزاده چهاربرود؛ منصور بیرامی؛ اصغر نخستین گلدوست؛ تورج هاشمی


اثربخشی دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2393-2402

محمد ترکمان؛ کیوان کاکابرایی؛ سعیده السادات حسینی


بررسی تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2914-2923

راضیه کیانی زاده؛ مهناز استکی؛ فریبا حسنی


مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 836-846

محمدرضا مظفری؛ پروین رحمتی نژاد؛ سید داود محمدی