کلیدواژه‌ها = بهزیستی
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4254-4264

سمانه شاهی صنوبری؛ مجید معینی زاده؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف


تدوین مدل علی بهزیستی بر اساس تجربیات‌بهینه (شخصیت خود-غایت نگر) و ارزش‌های اخلاقی با میانجی‌گری نگرش‌های ناکارآمد

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 680-691

سلمان خانی پوئینک؛ اکبر محمدی؛ آمنه معاضدیان


اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 344-353

علی فرنام؛ اعظم اکبری زاده؛ مژگان عرفانی