کلیدواژه‌ها = اختلال وسواسی-جبری
تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

الهه هاشمی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی؛ نورالله محمدی؛ عبدالعزیز افلاک‌سیر


مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-55

پژمان هاشمیان؛ عباس ناظمیان؛ پیمان هاشمیان