کلیدواژه‌ها = عفونت
روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

مرجان ملک محمدی؛ مهسا کلانتر؛ علی حسین رضایان


بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2540-2547

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی


تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان خراسان رضوی ایران

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 85-92

علی اکبر حیدری؛ مسعود رضا موحد دانش


شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 237-241

سعید کاراموزیان؛ احسان کیخسروی؛ فرهاد صراف زاده؛ مهرداد نوروزی؛ حمید جنگی اقدم


برخورد با زخم های مزمن عروقی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 33-36

حسن راوری؛ غلامحسین کاظم زاده؛ بهاره فاضلی؛ علی اکبر حیدری؛ ناصر طیبی؛ سیمین حامدی