کلیدواژه‌ها = کمال گرایی
مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین شهر

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1020-1035

نیلوفر بیگی هرچگانی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ رضا احمدی


ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2669-2679

محمد زارع نژاد؛ مهدی فروزش؛ ناهید محمودی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی


اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر ادراک درد و کمال‏گرایی مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2490-2500

زهره غفاری جاهد؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ کامران میرزایی