کلیدواژه‌ها = اختلالات یادگیری
اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

محمود جبارزاده چهاربرود؛ منصور بیرامی؛ اصغر نخستین گلدوست؛ تورج هاشمی


تاثیر آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال ریاضی دانش آموزان دوم و سوم دبستان

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 113-119

مرجان رضایی مقدم؛ علی بابایی؛ زینب رجب زاده


بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری درس ریاضی کودکان مقطع سوم ابتدایی

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 719-726

سیدعلیرضا سجادی؛ علی آخوندپور منطقی؛ پیمان هاشمیان