نویسنده = احمد غضنفری
مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، مداخله مختصر و مداخله ترکیبی بر کاهش افسردگی بهبودیافتگان کووید 19 شهر اندیمشک

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1041-1054

عباس رحمتی؛ رضا احمدی؛ شهرام مشهدی‌زاده؛ احمد غضنفری


اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

خدیجه فولادی؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه‌ای نوجوانان طلاق با اختلال رفتار برونی‌سازی شده

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2587-2598

سحر بیاتی اشکفتکی؛ رضا احمدی؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی