نویسنده = خسرو رمضانی
اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3453-3462

فاطمه امینیان دهکردی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور


اثربخشی آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر اضطراب و افسردگی مبتلایان به اختلال نارضایتی جنسیتی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3048-3059

فرزین امینی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور