نویسنده = داود تقوایی
اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2826-2834

فاطمه خزایی؛ رحیم حمیدی پور؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3066-3077

فرحناز دانش نیا؛ حسین داودی؛ داود تقوایی؛ حسن حیدری