نویسنده = فریبرز درتاج
اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

زهرا احمدی کاظم آبادی؛ فریبرز درتاج رابری؛ حسن احدی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی


پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1402-1410

الهام مظلومی؛ فریبرز درتاج رابری؛ محمد عسگری؛ کاظم نعمت اله زاده ماهانی


اثربخشی آموزش روش‌ فرزندپروری مثبت‌گرا بر کیفیت دلبستگی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 825-837

وحیده عظیمی؛ رضا قربان جهرمی؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی


اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه‌هراسی دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3004-3013

سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج