نویسنده = فرامرز سهرابی اسمرود
نقش میانجی فرسودگی زناشویی در رابطه ساختاری پایداری روانی و سالم‌زیستی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

الهه اشعریون؛ لیدا لیل آبادی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ مژگان سپاه منصور


اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3048-3061

هنگامه ساقی ها؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ عبداله معتمدی


مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2655-2666

ابوالفضل احسانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ رضا قربان جهرمی


تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

شهرزاد دیباییان؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ حمید پور شریفی؛ مهرداد ثابت