نویسنده = محمدحسین اسدی داود آبادی
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

عابد حدودی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنائی


نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4030-4038

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


نقش عدالت جنسیتی بر مولفه‎های رفتاری و سلامتی زنان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3902-3911

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی