نویسنده = ������������ ��������
تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

محمدرضا ایزدمهر؛ مهدی مقرنسی؛ مرضیه ثاقب جو؛ اصغر زربان


مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 351-358

محمد نیکراد؛ اصغر زربان؛ الهام عتباتی؛ مجید شایسته


بررسی وضعیت قند، چربی وآنتی اکسیدانهای سرم در بیماران مبتلا به آب مروارید

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 19-25

بهروز حیدری؛ طوبی کاظمی؛ اصغر زربان؛ غلامحسین یعقوبی؛ سمیه قهرمانی