کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختر دوره متوسطه اول

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

اعظم نجاری مقدم؛ نسرین باقری؛ خدیجه ابوالمعالی


اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

فاطمه احمدی مقدم؛ علی فرنام؛ غلامرضا ثناگوی محرر


بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 870-884

مسعود حسینی؛ ابوالفضل تهرانیان؛ محمد حسن بهزادی؛ سید حسن علم الهدایی


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4073-4082

ادیب معمار؛ محسن رسولی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی


بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3610-3623

سیاوش خداپرست؛ نسرین قربان نژاد؛ وحید بخشعلی پور؛ حسن عبدی


مدل‌یابی شایستگی هیجانی- اجتماعی معلمان براساس عوامل فردی و بافتی و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانش-آموزان

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3423-3433

فریبا همتی؛ زهرا عباسپور آذر؛ حسن اسدزاده؛ عبدالحسن فرهنگی


مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 397-402

غلامرضا مسعودی؛ عصمت السادات حسینی؛ رمضان میرزایی؛ مهناز شهرکی پور؛ سیدعلی حسینی