کلیدواژه‌ها = مواد مخدر
بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1050-1060

شیما حتم خانی؛ افشین شیوا؛ رضا پور اقدم؛ نصرت نوجوان؛ مهرو قاسم پور


برگشت دئودنوگاستریک به علت اعتیاد به مواد مخدر در بیماران اب سوء هاضمه

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 21-27

علی بهاری؛ شاهرخ ایزدی؛ حمید حیرانی مقدم؛ امین صانعی مقدم


مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-132

حسین صالحی؛ احمدرضا صیادی؛ رقیه زارع؛ نرگس سلطانپور؛ آیدین حسین پور