کلیدواژه‌ها = روان‌درمانی
اثربخشی روان‌درمانی مختصر روابط موضوعی بر ابعاد سازمان شخصیت و علائم افسردگی پس از زایمان

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3292-3312

عادله عزتی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی


بررسی قرآنی روایی نقش ایمان در سلامت روان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

عظیمه سادات سجادی ابرقوئی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ اعظم اعتمادی فرد


مقایسه تأثیر روان‌درمانی پویشی- حمایتی و شناختی- رفتاری بر روی افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1853-1865

مژگان بدیعی‌اول؛ علی‌اکبر ثمری؛ شاپور بدیعی‌اول