کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زینب قاسمی؛ سعیده خاکی؛ ماندانا متین زاده


اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر پریشانی روانشناختی و افسردگی زنان متاهل قربانی خشونت خانگی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4338-4348

رکسانه گل محمد؛ مهسا قاسمی فیروزآبادی؛ زهرا عبدلی؛ هنگامه ساقیها


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال استرس پس از سانحه و انعطاف‌پذیری کنشی در دختران قربانی خشونت خانگی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3989-4000

صدیقه گله گیریان؛ عزات دیره؛ امیر قمرانی؛ علی پولادی ریشهری


اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 12-19

سید ابوالقاسم سیدان؛ سارا ضیایی