کلیدواژه‌ها = اضطراب مرگ
بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

لیلا اسدی؛ محمدرضا صیرفی؛ مروارید احدی


اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

مریم سرمدی؛ مجید صفاری نیا؛ طاهر تیزدست؛ حمید نجات


اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1111-1124

لیلا اقدم؛ حسن رضایی جمالویی؛ مهدی طاهری


اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3048-3061

هنگامه ساقی ها؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ عبداله معتمدی


تدوین مدل پیش بینی اضطراب مرگ براساس باور به دنیای عادلانه و همدلی عاطفی با نقش میانجیگری معنویت

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2643-2654

فریبا بدیع نیا؛ سیمین بشردوست؛ هایده صابری


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی بر بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

رقیه تقی پور؛ سامیه سیاه پوش؛ فردوس کاظمی دلیوند؛ پرستو صادقی؛ ترگل فرجاد طهرانی