کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثربخشی روان درمانگری مثبت نگر و روان نمایشگری بر تاب آوری مبتلایان به سرطان پستان

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

مریم ناظمی؛ مهدی شاه نظری؛ طاهره رنجبری پور؛ مریم مشایخ؛ امیرشهرام یوسفی کاشی


ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 413-425

لیلا شاکری منش؛ قاسم آهی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ احمد منصوری


مقایسه روان درمانی شناختی- رفتاری، پذیرش و تعهد بر امیدواری جانبازان اعصاب و روان

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سیمین فرشادی؛ محمد حاتمی؛ مریم کلهرنیا گلکار


ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 301-314

سعیده کهنسال نالکیاشری؛ سامره اسدی مجره؛ بهمن اکبری


اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر افزایش تاب آوری و کاهش سردرد در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2350-2358

نازیلا اسمعیلی؛ پرویز عسکری؛ ناصر سراج خرمی؛ سعید بختیارپور


اثر بخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس و خشم بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری و کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1886

زهرا سادات گلی؛ لیلا السادات میرصیفی‌فرد؛ فاطمه شماخی


رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری با تاکید برنقش واسطه ای ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1960-1970

الهه پوراکبران؛ جعفر حسنی؛ مهدی قاسمی مطلق


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

سید علی آل یاسین؛ حسین داوودی؛ مریم نعمت اللهی


بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1393-1402

الهه پوراکبران؛ رقیه محمدی قره قوز لو؛ سیدمحمدرضا موسوی


اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 12-19

سید ابوالقاسم سیدان؛ سارا ضیایی


بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 20-28

زینب رجب زاده؛ کبری رئوفی؛ مرجان رضایی مقدم؛ فرشته وفائی نژاد


مقایسه تاب آوری و مسئولیت پذیری نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 357-364

معصومه عبدالهی؛ پروانه قدسی