کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بربیان ژن‌هایIRS-1 و IRE-1α درکاردیومیوسیت موش‌های چاق صحرائی نر مبتلا به دیابت نوع2

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3131-3142

صدیقه بابایی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی؛ مریم دلفان