کلیدواژه‌ها = عزت‌نفس
مدل پیش‌بینی امید بر اساس حمایت اجتماعی و معنای زندگی با میانجیگری عزت‌نفس در دانشجویان

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زهره ظهوری زنگنه؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس


بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3610-3623

سیاوش خداپرست؛ نسرین قربان نژاد؛ وحید بخشعلی پور؛ حسن عبدی


ارتباط بین تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانشجویان تربیت‌بدنی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2285-2299

سیاوش خداپرست؛ محمد امین سواری؛ پرویز جعفری سیاهگورابی؛ حسن عبدی


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر عزت‌نفس و همدلی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 589-599

الهام دهقانی؛ غلامرضا منشئی


اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت زندگی و عزت‌نفس زنان مطلقه

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 670-679

تاجماه دهناشی لاطان؛ رضا جوهری‌فرد