کلیدواژه‌ها = سالمندی
تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن HIF1، سطوح پلاسمایی PGC1a و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 286-298

سید مهدی رضوی دهکردی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ الهام افتخاری


بررسی علل عفونی منجر به بستری در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع)

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 31-37

اشرف توانایی ثانی؛ سید حمیدرضا میر کریمی