کلیدواژه‌ها = کووید-19
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

زهرا جمالیان بهمن جانسفلی؛ وحید قوامی؛ منور افضل اقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ علی تقی پور


ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

زنیره سلیمی؛ نجمه شاهینی؛ زهرا رجائی؛ ملیحه ضیائی؛ مصطفی منصوری؛ رضا رحیم زاده اسکویی؛ حسین محدث اردبیلی


کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 328-343

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی


نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2876-2883

زینب گل چهره رحیمی؛ زهرا طبیبی؛ علی مشهدی


بررسی تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کووید-19 بر سلامت روانی کارکنان بخش دولتی و خصوصی در شهرستان مشهد

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2609-2619

علی خواستار؛ حمیدرضا فرزین؛ مجید جمشیدیان مجاور


بررسی نقش احیا کننده خروج کارآفرینانه در کسب و کارهای خانوادگی ایران در دوران شیوع کووید-19

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 3016-3033

محمد رضا اخوان؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری