کلیدواژه‌ها = اثربخشی
بررسی عوامل موثر بر اثربخشی خدمات جهت ایجاد سلامت اجتماعی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

محسن بخشی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت بر کاهش علائم و مکانیسم‌های دفاعی اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2482-2495

بهمن معظمی گودرزی؛ نادر منیرپور؛ حسن میرزاحسینی


مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 85-98

الناز کریمی؛ رسول داودی؛ محمدرضا کرمی پور شمس آبادی


اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 300-306

رضا اسلامی؛ پیمان هاشمیان؛ لیدا جراحی؛ مرتضی مدرس غروی