کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

زهرا مسیح پور؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2441-2455

الهام مهدیان فر؛ حسین مهدیان؛ علی جهانگیری


اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف ناپذیری شناختی و پریشانی روانشناختی همسران جانباز اعصاب و روان

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4390-4399

نرگس انسان؛ سیده ماریه هاشمی؛ آرزو حبیبی کیلک؛ رکسانا نخعی مقدم؛ پرند عابر


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3979-3989

معصومه بختیاری؛ بهمن سلیمی تیموری؛ نسرین محمدی کمال‌آبادی؛ معصومه ایزدی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور


تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان افراد مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

فاطمه غظنفری اطهر؛ امین رفیعی پور؛ مهناز علی اکبری


اثربخشى ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 497-506

بهاره سالاریان؛ آرزو شمالی اسکویی؛ مسعود عارف‌نظری


اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 38-49

فاطمه خالقی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری


بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 864-876

الهام میرزایی؛ محمدرضا شعیری