کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

 

 پیگیری مقالات صرفا از طریق سایت و ایمیل مجله امکان پذیر است.

آدرس ایمیل :  mjms@mums.ac.ir

 

ساعت کار دفتر مجله تلفنی 9 صبح تا 13:30 ظهر

نویسندگان گرامی خواهشمند است در زمان ارسال مقالات خود نسبت به ارسال مشخصات کاملا صحیح و باتوجه به فرمت خواسته شده از شما از طرف دانشگاه مورد نظر دقت کافی را بعمل آورده و در صورت نیاز قبل از ارسال مشخصات حتما با واحد پژوهشی دانشگاه خود مکاتبه نمایید و فرمت صحیح آدرس دهی خود را به نشریه ارسال نمایید.

متذکر می شود پس از انتشار مقاله در سامانه مجله به هیچ وجه امکان اصلاح مشخصات مقدور نمی باشد و مجله مسئولیتی در این خصوص متقبل نخواهد شد.

 

 

 

 دفتر مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد

 

 

 

شماره جاری: دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402 (خرداد-تیر 1402) 

بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان

صفحه 201-208

نعیمه ابراهیم آبادی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ شیما ایمان نژاد؛ مسعود ملکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها