کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

 

 پیگیری مقالات صرفا از طریق سایت و ایمیل مجله امکان پذیر است.

آدرس ایمیل :  mjms@mums.ac.ir

 

ساعت کار دفتر مجله تلفنی 9 صبح تا 13:30 ظهر

نویسندگان گرامی خواهشمند است در زمان ارسال مقالات خود نسبت به ارسال مشخصات کاملا صحیح و باتوجه به فرمت خواسته شده از شما از طرف دانشگاه مورد نظر دقت کافی را بعمل آورده و در صورت نیاز قبل از ارسال مشخصات حتما با واحد پژوهشی دانشگاه خود مکاتبه نمایید و فرمت صحیح آدرس دهی خود را به نشریه ارسال نمایید.

متذکر می شود پس از انتشار مقاله در سامانه مجله به هیچ وجه امکان اصلاح مشخصات مقدور نمی باشد و مجله مسئولیتی در این خصوص متقبل نخواهد شد.

 

 

 

 دفتر مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد

 

 

 

شماره جاری: دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401 

بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

صفحه 2245-2255

سعید قوی؛ حسین برنا؛ علیرضا داوری؛ اشرف سادات دهقانی؛ سمیه درخشان


بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19

صفحه 2257-2267

نگار سنگ سفیدی؛ تکتم اکبری خلج؛ حجت شفائی؛ علی یزدانی؛ حسین محزون؛ غزاله دوست خواه احمدی


بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی

صفحه 2354-2370

ُسمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ یاسر گاراژیان


مقاله مروری

مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم

صفحه 2405-2429

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی هیات تحریریه تخصصی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها