کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

 

 پیگیری مقالات از طریق سایت و ایمیل و تلفن مجله امکان پذیر است.

آدرس ایمیل :  mjms@mums.ac.ir

تلفن تماس: 09338242808

ساعات پاسخگویی تلفنی 8 صبح تا 14 ظهر

همچنین می توانید از طریق خط تلگرام با شماره 09338242808 با ما در ارتباط باشید.

 

 دفتر مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد

 

 

 

شماره جاری: دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399 (مهر- آبان 99) 

4. توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل


5. تأثیر مزمن مصرف سیگار بر پاسخ کرونوتروپیک به فعالیت ورزشی فزاینده وامانده ساز در مردان میانسال

جواد نوروزی؛ مصطفی صبوری؛ رحمان سوری؛ علیرضا صادقی نیکو؛ بابک هوشمند مقدم


7. بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

سیروان زارعی؛ لیلا قنبری؛ بهاره کنعانی؛ شیلان امیری حسینی؛ امیر زارعی


مقاله مروری

8. تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

مهدی فروغیان؛ ایوب توکلیان؛ محسن ابراهیمی؛ سید رضا احمدی؛ سید رضا حبیب زاده


مقاله پژوهشی

9. بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز

زهرا مصطفویان؛ صبا بزازان؛ حسین مختاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-4013

بانک ها و نمایه نامه ها