نویسنده = حسن حیدری
اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

رضا دارابی؛ مهدی عرب زاده؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی؛ سعید طولابی


اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

سهیلا شمس پور؛ حسن حیدری؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حسین داوودی


اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان مبتلا به بی میلی جنسی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2865-2875

زهره ایران نژاد؛ رحیم حمیدی پور؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3066-3077

فرحناز دانش نیا؛ حسین داودی؛ داود تقوایی؛ حسن حیدری


درمان متمرکز بر شفقت بر ناگویی هیجانی، سازش یافتگی فردی-اجتماعی و تاب‌آوری

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2402-2413

رامین افتخاری؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2322-2331

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی