نویسنده = ������������ ������
اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

سهیلا شمس پور؛ حسن حیدری؛ فیروزه زنگنه؛ حسین داوودی


درمان متمرکز بر شفقت بر ناگویی هیجانی، سازش یافتگی فردی-اجتماعی و تاب‌آوری

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2402-2413

رامین افتخاری؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی