نویسنده = افشین رهبرقاضی
تاثیر مصرف سیر و توت سیاه(شاه توت) همراه با تمرین هوازی بر فشار خون و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

فرزانه ضیائیان؛ زهره اسکندری؛ محمدرضا شیری شاهسوار؛ افشین رهبرقاضی


تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 21-47

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2405-2429

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


بررسی تاثیر تمرین شنا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص های آنتی اکسیدانی در مردان جوان فعال

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2753-2762

افشین رهبرقاضی؛ معرفت سیاه کوهیان


تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3043-3052

معرفت سیاهکوهیان؛ افشین رهبرقاضی


آیا تمرینات هوازی و مصرف منیزیم شدت سردرد بیماران میگرنی را بهبود می‎بخشد؟

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1339-1346

افشین رهبرقاضی؛ معرفت سیاهکوهیان


آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 847-852

افشین رهبرقاضی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی