کلیدواژه‌ها = همودیالیز
کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 629-644

میترا ناصری؛ لیلا کاظمیان؛ الهام بختیاری


بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2526-2534

سیروان زارعی؛ لیلا قنبری؛ بهاره کنعانی؛ شیلان امیری حسینی؛ امیر زارعی


مقایسه تأثیر روان‌درمانی پویشی- حمایتی و شناختی- رفتاری بر روی افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1853-1865

مژگان بدیعی‌اول؛ علی‌اکبر ثمری؛ شاپور بدیعی‌اول


بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 481-488

نرگس السادات زاهد؛ مرجان شریفی؛ مریم قسامی


بررسی ارتباط بین کم خونی و VO2 max در بیماران تحت همو دیالیز در انتظار پیوند کلیه

دوره 58، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 191-196

بشرا حسن زمانی؛ محمد جواد مجاهدی؛ عباسعلی زراعتی؛ صبا خواجه درگی؛ امیرمحمد هاشم اثنی عشری


بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 151-155

محمد جواد مجاهدی؛ سمانه اسفندیاری؛ علی پوراکبر؛ مریم حامی؛ هوشنگ رفعت پناه


شروع زودرس یا تأخیری درمان جایگزین کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 949-955

نرگس السادات زاهد؛ هاله افشار؛ اعظم عرفانی فر


بررسی شیوع کمبود 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران همودیالیزی

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 879-883

نرگس السادات زاهد؛ ساغر چهرازی


بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 110-115

اشرف توانایی ثانی؛ عبدالرضا اسلامی نوکنده؛ حمید قربانی