کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
مدل پیش‌بینی امید بر اساس حمایت اجتماعی و معنای زندگی با میانجیگری عزت‌نفس در دانشجویان

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زهره ظهوری زنگنه؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس


مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 313-338

خدیجه بابایی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی آشتیانی


نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

محمدمهدی مقدم نیا؛ نفیسه حاجی عبدالعلی؛ الهام مقدم نیا؛ علیرضا صابری علی آباد؛ هدی السادات اقاسیداسمعیل معظم؛ سید علی میرجلیلی


مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 996-1004

سیاوش خداپرست؛ محبوبه پاینده؛ سینا عیسی زاده؛ حسن عبدی


رابطه‌ی امید به زندگی و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی حمایت اجتماعی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2548-2559

زهرا محبوبی نیه؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محمدرضا صیرفی


حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2022-2034

زهرا صالحی نژاد؛ سوده مقصودی


بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده‌های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2952-2966

رضا زارع؛ علیرضا فتحی زاده؛ سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ مهدی نوروزی


بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 214-222

لیلا علی پور؛ بهروز حدادی


بالیدگی زیست‌شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 528-538

لیلا ضامنی؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی؛ فرهاد قدیری؛ قاسم حسنی


بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 841-846

سید حمید نبوی؛ فردین علیپور؛ علی حجازی؛ الهام ربانی؛ وحید راشدی