کلیدواژه‌ها = سرمایه روانشناختی
اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روانشناختی و مشغولیت در مدرسه در نوجوانان دارای مشکلات کم توجهی

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

مرضیه آقاجان پوریان وحید؛ علی نقی اقدسی؛ جواد مصرآبادی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 2397-2405

صدیقه سامانی؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی


اثر خودکارامدی و سرمایه های روانشناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بابل

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4175-4185

مریم رودگریان؛ فرشیده ضامنی؛ سیده عصمت رسولی


بررسی نقش واسطه‌ای بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب-آوری شغلی شاغلان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

زینب السادات پورمیرغفاری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ فریبرز باقری