نویسنده = سعید کشاورز
تعداد مقالات: 3
1. نقش ترتیب تمرین در افزایش مزایای تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) بر سختی شریانی مردان جوان مبتلا به فشار خون

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فرهاد رحیمی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ مهناز مروی اصفهانی