کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 2
بهبود نیمرخ گلیسیمیک در پاسخ به تمرینات تناوبی شدید با تاکید بر تغیر RBP4 در هپاتوسیت های کبدی رت های دیابتی نوع 2

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

عبدالعلی بنائی فر؛ زرین پرویزی برجویی راکی؛ سجاد ارشدی؛ مجتبی ایزدی


اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP-1 در بافت پانکراس رت های چاق دیابتی نوع 2

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4049-4049

زینب قاسمی؛ سقا فرج تبار بهرستاق؛ بابی سان عسکری


اثر مصرف استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربی و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع دو

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2380-2390

شاهین ریاحی ملایری؛ آناهیتا نفیسی؛ رضا بهدری


اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن Mafa در بافت پانکراس و انسولین سرم در رت های دیابتی نوع 2

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2267-2276

مرتضی حسن پور؛ سقا فرج تبار بهرستاق؛ بابی سان عسکری


اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن (MB-EAT) بر مراقبت از خود (خودمراقبتی) افسردگی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 527-538

علی فرنام؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ زهرا کرمی مهاجری


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

سید علی آل یاسین؛ حسین داوودی؛ مریم نعمت اللهی


مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 97-105

مهرعلی رحیمی؛ ندا ایزدی؛ الهام نیرومند؛ فاطمه رضوان مدنی؛ فرید نجفی؛ مژده عصاره زادگان؛ الهه رفیعی


بررسی کارکردهای عصب روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 459-465

فائزه خانلرزاده؛ کریم عسگری؛ مسعود امینی