کلیدواژه‌ها = اضطراب
تاثیرکتاب‌درمانی بر میزان استرس و اضطراب ناشی از کرونا در زنان ورزشکار

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

صفیه طهماسبی لیمونی؛ سمیرا استکی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

حلیمه صفدری؛ فرح نادری؛ فردین مرادی منش؛ بهنام مکوندی


رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 464-475

آسیه ذوقی؛ معصومه یاسایی؛ معصومه شجاعی


شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2293-2309

مهسا ناهیدی؛ زهرا میرزا حسین زاده مقدم؛ حامد تابش؛ لحیا افشاری صالح


اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

محمدمهدی مقدم نیا؛ نفیسه حاجی عبدالعلی؛ الهام مقدم نیا؛ علیرضا صابری علی آباد؛ هدی السادات اقاسیداسمعیل معظم؛ سید علی میرجلیلی


ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

زنیره سلیمی؛ نجمه شاهینی؛ زهرا رجائی؛ ملیحه ضیائی؛ مصطفی منصوری؛ رضا رحیم زاده اسکویی؛ حسین محدث اردبیلی


مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 276-287

مینو میری؛ شهرام وزیری؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ علیرضا محمودی راد


مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 366-376

سید موسی طباطبایی؛ فرشته پاکروان؛ حکیمه آقایی


مقایسه اثربخشی تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر اضطراب و استرس بیماران دیابتی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4112-4127

لیلا صادقیان؛ محبوبه چین آوه؛ علیرضا فیلی


مقایسه افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به ام اس، دیابت، روماتیسم مفصلی و نارسایی کلیوی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4382-4389

زهرا درویشی بداق؛ حسنعلی ویسکرمی


اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر توانمندی روانی و رفتارهای ارتقا سلامت پرستاران زن با نشانه‌های اضطراب

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4160-4173

مژگان نواب دانشمند؛ طیبه شریفی؛ شهرام مشهدی زاده؛ رضا احمدی


اثربخشی درمان شناختی– رفتاری بر افسردگی و اضطراب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3841-3852

محدثه درویشی؛ اقبال زارعی؛ کبری حاج علیزاده


تدوین پروتکل طرحواره درمانی برای کاهش اضطراب کودکان 8 تا 13 سال و مقایسه‌ی اثربخشی آن با درمان شناختی ـ رفتاری

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1451-1468

نفیسه حبیبیان؛ حسن میرزاحسینی؛ نادر منیرپور