کلیدواژه‌ها = طلاق
اثربخشی درمانی عقلانی هیجانی الیس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان در آستانه طلاق شهر زاهدان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

فرشته مباشری؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد)

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

نرگس تیموری سنگانی؛ فیض‏اله نوروزی؛ افسانه ادریسی


عوامل موثر بر فرایند طلاق برمبنای نظریه مارک نپ

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 3082-3101

نرگس تیموری سنگانی؛ فیض الله نوروزی؛ افسانه ادریسی


نقش مهارت‌های زندگی، حل تعارض و حل مسئله در پیش‌بینی گرایش به طلاق زنان و مردان متأهل

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2885-2895

علی محمودزاده مرقی؛ فریبا میراسکندری؛ محمدصادق فربد


اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه‌ای نوجوانان طلاق با اختلال رفتار برونی‌سازی شده

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2587-2598

سحر بیاتی اشکفتکی؛ رضا احمدی؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری


بررسی رابطه هوش هیجانی و طرح واره‌های هیجانی با میل به طلاق زنان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

محسن فکری شیران؛ محسن بیات؛ فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی


اثربخشی بازسازی شناختی بر حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 252-263

معصومه حسنی؛ عذرا غفاری؛ عباس ابوالقاسمی؛ سمیه تکلوی